Combydeal is nooit partij in de overeenkomst met Partner. Combydeal is dus nooit gehouden en kan niet worden verplicht de door Partner aangeboden producten of diensten te leveren. De samenstelling van de deal kan te allen tijde gewijzigd worden en kennelijke type- of spelfouten zijn voorbehouden.

Combydeal behoudt zich het recht voor om veranderingen te implementeren die progressief en verschillend zijn van deze versie van de algemene voorwaarden.