Combydeal is eigendom van Combydeal BV (hierna Combydeal)

Combydeal vindt het van belangrijk om zorgvuldigheid in acht te nemen met betrekking tot alle persoonsgegevens van al onze bezoekers.

Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Ten aanzien van de verwerking van deze gegevens handelt Combydeal volgens de toepasselijke wet- en regelgeving, Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG). Voor het gebruik van onderdelen van deze Website zal Combydeal bepaalde gegevens van gebruikers vastleggen in een bestand.

Het doel van onze Privacyverklaring is om bezoekers te informeren over de manier waarop Combydeal gebruikmaakt van de persoonsgegevens die worden verzameld op deze website en hoe bezoekers deze gegevens kunnen wijzigen of laten verwijderen.

Het Privacybeleid heeft alleen betrekking op deze website en niet op andere websites waarvoor op deze website links worden aangeboden.

Persoonsgegevens
Voor het gebruik van sommige onderdelen van de website heeft Combydeal persoonsgegevens van jou nodig waaronder onder andere jouw e-mail adres, NAW-gegevens en IP adres. Voor de volgende doeleinden verzamelt en verwerkt Combydeal jouw persoonsgegevens:

  1. voor het leveren van onze diensten; 
(het verkopen van combytickets)
    dit houdt in dat de partner waarvan jij een ticket koopt jouw naam en telefoonnummer krijgt. Dit om bij een no-show of eventuele calamiteit u te kunnen bereiken indien dit nodig mocht zijn. Partners mogen uw gegevens na gebruik van de actie niet bewaren en/of gebruiken tenzij u daar persoonlijk toestemming voor geeft.
  2. om je op de hoogte te houden van goede aanbiedingen van producten en diensten van Combydeal;
  3. om je op de hoogte te houden van goede aanbiedingen van producten en/of diensten van andere bedrijfsonderdelen van Combydeal.
  4. het meten van de belangstelling voor onze diensten en om het gebruikersgemak van de website te bevorderen.

Persoonlijke rechten
Combydeal verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, indien dit niet van toepassing is op Combydeal B.V. Je kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over je verzamelen of deze laten corrigeren of verwijderen. Hiervoor kun je een e-mail versturen met vermelding van je naam en adres aan: info@combydeal.nl

Persoonsgegevens die u invult bij het aanmaken van een account worden bewaard tot dat u dit verwijderd of aanpast. Mogelijk worden er gegevens van u langer bewaard, indien wij hier wettelijk toeverplicht zijn.

Gegevensbeveiliging
Combydeal maakt gebruik van enkele veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat niet bevoegden toegang krijgen tot jouw persoonlijke gegevens (hiervoor gebruikt u een wachtwoordt om in te loggen).

Bezoekgegevens
Op de website van Combydeal worden ook algemene bezoekgegevens bijgehouden. Het doel hiervan is onder meer om de inrichting van de website te verbeteren, zodat Combydeal haar dienstverlening verder kan optimaliseren.

Geheimhouding
Combydeal BV en zij die in opdracht van Combydeal toegang hebben tot de persoonsgegevens, zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens voor zover zij door wet- of regelgeving verplicht worden mededelingen te doen.

Cookies
Combydeal maakt bij het aanbieden van haar elektronische diensten gebruik van ‘cookies’. Cookies zijn kleine hoeveelheden informatie die een server naar de browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt. Deze informatie kan bestaan uit: IP (Internet Protocol) adres, soort browser, browser taal, datum en tijd van de aankoop.

Gebruikers van de website geven, middels hun akkoord met de algemene voorwaarden, toestemming voor het verzamelen en gebruik van de door de gebruiker verstrekte informatie door servers van Combydeal. Dit alles gebeurt wederom met inachtneming van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Combydeal gebruikt cookies om de kwaliteit van de website, service en de ervaring van gebruiker met de website te verbeteren. Het gebruik van cookies is gebruikelijk op het Internet en Combydeal gebruikt vergelijkbare cookies als andere webwinkels dan wel websites.

Wijzigingen
Combydeal behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in dit Privacybeleid. Wijzigingen of aanvullingen op het Privacybeleid worden hier gepubliceerd. Combydeal raadt je aan om regelmatig het Privacybeleid te controleren. Als je nog vragen hebt over het Privacybeleid van Combydeal, neem dan contact op met:

info@combydeal.nl
Combydeal B.V. te Gorssel

Dit Privacybeleid is aangepast op 30 mei 2018.